Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Örgryte-Härlanda, Skår, Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Örgryte-Härlanda, Skår, Norra 1088 20,0% 28,3% 29,2% 22,4% 10,5% 48,2% 51,8% 1,2% 4,3%
Summa 1088 20,0% 28,3% 29,2% 22,4% 10,5% 48,2% 51,8% 1,2% 4,3%

http://www.val.se