Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Örgryte-Härlanda, Skår, Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Örgryte-Härlanda, Skår, Södra 1185 20,9% 32,3% 28,4% 18,3% 9,9% 48,5% 51,5% 0,8% 3,3%
Summa 1185 20,9% 32,3% 28,4% 18,3% 9,9% 48,5% 51,5% 0,8% 3,3%

http://www.val.se