Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Örgryte-Härlanda, Örgryte

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Örgryte-Härlanda, Örgryte 977 24,0% 27,4% 24,3% 24,4% 11,4% 46,7% 53,3% 0,7% 3,6%
Summa 977 24,0% 27,4% 24,3% 24,4% 11,4% 46,7% 53,3% 0,7% 3,6%

http://www.val.se