Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Örgryte-Härlanda, Torp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Örgryte-Härlanda, Torp 1819 22,3% 35,5% 19,8% 22,4% 5,5% 44,7% 55,3% 0,5% 3,8%
Summa 1819 22,3% 35,5% 19,8% 22,4% 5,5% 44,7% 55,3% 0,5% 3,8%

http://www.val.se