Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Örgryte-Härlanda, Kärralund

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Örgryte-Härlanda, Kärralund 1730 25,0% 35,9% 23,8% 15,3% 10,6% 48,2% 51,8% 0,9% 3,4%
Summa 1730 25,0% 35,9% 23,8% 15,3% 10,6% 48,2% 51,8% 0,9% 3,4%

http://www.val.se