Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Örgryte-Härlanda, Lunden, Gamla

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Örgryte-Härlanda, Lunden, Gamla 1538 37,6% 38,8% 13,7% 9,9% 7,5% 48,0% 52,0% 1,0% 3,3%
Summa 1538 37,6% 38,8% 13,7% 9,9% 7,5% 48,0% 52,0% 1,0% 3,3%

http://www.val.se