Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Örgryte-Härlanda, Lunden, Nya

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Örgryte-Härlanda, Lunden, Nya 1800 26,4% 31,8% 14,2% 27,7% 4,8% 47,3% 52,7% 0,8% 10,4%
Summa 1800 26,4% 31,8% 14,2% 27,7% 4,8% 47,3% 52,7% 0,8% 10,4%

http://www.val.se