Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Örgryte-Härlanda, Nobelplatsen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Örgryte-Härlanda, Nobelplatsen 1395 35,3% 41,4% 12,8% 10,6% 6,2% 49,5% 50,5% 0,4% 4,7%
Summa 1395 35,3% 41,4% 12,8% 10,6% 6,2% 49,5% 50,5% 0,4% 4,7%

http://www.val.se