Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Örgryte-Härlanda, Överås

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Örgryte-Härlanda, Överås 1743 30,6% 38,6% 17,0% 13,7% 6,1% 50,0% 50,0% 0,6% 2,6%
Summa 1743 30,6% 38,6% 17,0% 13,7% 6,1% 50,0% 50,0% 0,6% 2,6%

http://www.val.se