Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Örgryte-Härlanda, Härlanda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Örgryte-Härlanda, Härlanda 1267 25,3% 39,3% 22,7% 12,7% 8,2% 48,7% 51,3% 0,9% 2,8%
Summa 1267 25,3% 39,3% 22,7% 12,7% 8,2% 48,7% 51,3% 0,9% 2,8%

http://www.val.se