Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Örgryte-Härlanda, Kålltorp, Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Örgryte-Härlanda, Kålltorp, Norra 1287 35,1% 39,9% 16,5% 8,5% 6,8% 48,8% 51,2% 0,7% 2,7%
Summa 1287 35,1% 39,9% 16,5% 8,5% 6,8% 48,8% 51,2% 0,7% 2,7%

http://www.val.se