Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Örgryte-Härlanda, Kålltorp, Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Örgryte-Härlanda, Kålltorp, Södra 1221 26,0% 33,8% 22,9% 17,3% 5,8% 46,2% 53,8% 0,7% 3,4%
Summa 1221 26,0% 33,8% 22,9% 17,3% 5,8% 46,2% 53,8% 0,7% 3,4%

http://www.val.se