Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Örgryte-Härlanda, Kålltorp, Västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Örgryte-Härlanda, Kålltorp, Västra 1069 25,4% 35,5% 24,7% 14,5% 9,1% 49,0% 51,0% 0,5% 3,3%
Summa 1069 25,4% 35,5% 24,7% 14,5% 9,1% 49,0% 51,0% 0,5% 3,3%

http://www.val.se