Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Örgryte-Härlanda, Kålltorp, Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Örgryte-Härlanda, Kålltorp, Östra 1079 33,2% 40,7% 16,4% 9,7% 6,7% 47,8% 52,2% 0,5% 2,8%
Summa 1079 33,2% 40,7% 16,4% 9,7% 6,7% 47,8% 52,2% 0,5% 2,8%

http://www.val.se