Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Örgryte-Härlanda, Munkebäck, Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Örgryte-Härlanda, Munkebäck, Norra 1144 34,4% 40,7% 13,4% 11,5% 6,1% 49,4% 50,6% 0,3% 2,9%
Summa 1144 34,4% 40,7% 13,4% 11,5% 6,1% 49,4% 50,6% 0,3% 2,9%

http://www.val.se