Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Örgryte-Härlanda, Munkebäck, Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Örgryte-Härlanda, Munkebäck, Södra 1303 23,6% 40,2% 19,3% 16,8% 6,4% 45,7% 54,3% 1,0% 3,2%
Summa 1303 23,6% 40,2% 19,3% 16,8% 6,4% 45,7% 54,3% 1,0% 3,2%

http://www.val.se