Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Örgryte-Härlanda, Fräntorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Örgryte-Härlanda, Fräntorp 1110 15,6% 37,0% 26,8% 20,5% 8,6% 50,7% 49,3% 0,6% 1,6%
Summa 1110 15,6% 37,0% 26,8% 20,5% 8,6% 50,7% 49,3% 0,6% 1,6%

http://www.val.se