Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Örgryte-Härlanda, Björkekärr, Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Örgryte-Härlanda, Björkekärr, Norra 889 18,8% 27,9% 19,3% 34,0% 4,7% 43,2% 56,8% 0,8% 2,2%
Summa 889 18,8% 27,9% 19,3% 34,0% 4,7% 43,2% 56,8% 0,8% 2,2%

http://www.val.se