Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Örgryte-Härlanda, Björkekärr, Västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Örgryte-Härlanda, Björkekärr, Västra 1272 49,0% 18,8% 14,7% 17,5% 19,4% 46,5% 53,5% 1,4% 4,6%
Summa 1272 49,0% 18,8% 14,7% 17,5% 19,4% 46,5% 53,5% 1,4% 4,6%

http://www.val.se