Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Örgryte-Härlanda, Björkekärr, Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Örgryte-Härlanda, Björkekärr, Östra 1217 29,9% 27,9% 18,2% 24,1% 9,3% 45,9% 54,1% 0,5% 3,2%
Summa 1217 29,9% 27,9% 18,2% 24,1% 9,3% 45,9% 54,1% 0,5% 3,2%

http://www.val.se