Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Örgryte-Härlanda, Robertshöjd m fl

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Örgryte-Härlanda, Robertshöjd m fl 1568 22,2% 32,1% 19,3% 26,4% 6,9% 45,5% 54,5% 1,0% 2,4%
Summa 1568 22,2% 32,1% 19,3% 26,4% 6,9% 45,5% 54,5% 1,0% 2,4%

http://www.val.se