Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Östra Göteborg, Bellevue

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Östra Göteborg, Bellevue 1299 37,5% 36,6% 14,2% 11,6% 6,2% 52,0% 48,0% 0,6% 4,5%
Summa 1299 37,5% 36,6% 14,2% 11,6% 6,2% 52,0% 48,0% 0,6% 4,5%

http://www.val.se