Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Östra Göteborg, Gamlestaden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Östra Göteborg, Gamlestaden 1310 41,9% 41,8% 9,9% 6,4% 12,4% 49,8% 50,2% 0,4% 5,1%
Summa 1310 41,9% 41,8% 9,9% 6,4% 12,4% 49,8% 50,2% 0,4% 5,1%

http://www.val.se