Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Östra Göteborg, Kviberg, Västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Östra Göteborg, Kviberg, Västra 1543 26,7% 29,1% 16,6% 27,6% 5,8% 46,5% 53,5% 0,6% 2,9%
Summa 1543 26,7% 29,1% 16,6% 27,6% 5,8% 46,5% 53,5% 0,6% 2,9%

http://www.val.se