Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Östra Göteborg, Kviberg, Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Östra Göteborg, Kviberg, Östra 1051 62,5% 20,4% 9,2% 7,9% 22,3% 47,3% 52,7% 0,7% 1,8%
Summa 1051 62,5% 20,4% 9,2% 7,9% 22,3% 47,3% 52,7% 0,7% 1,8%

http://www.val.se