Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Östra Göteborg, Nylöse

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Östra Göteborg, Nylöse 1466 28,1% 39,8% 20,3% 11,9% 6,3% 52,0% 48,0% 0,5% 3,3%
Summa 1466 28,1% 39,8% 20,3% 11,9% 6,3% 52,0% 48,0% 0,5% 3,3%

http://www.val.se