Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Östra Göteborg, Utbynäs

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Östra Göteborg, Utbynäs 1087 16,4% 38,1% 26,6% 19,0% 9,9% 51,6% 48,4% 1,1% 1,6%
Summa 1087 16,4% 38,1% 26,6% 19,0% 9,9% 51,6% 48,4% 1,1% 1,6%

http://www.val.se