Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Östra Göteborg, Gregorianska g. m fl

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Östra Göteborg, Gregorianska g. m fl 1414 27,9% 33,3% 23,2% 15,6% 6,2% 52,9% 47,1% 0,6% 8,3%
Summa 1414 27,9% 33,3% 23,2% 15,6% 6,2% 52,9% 47,1% 0,6% 8,3%

http://www.val.se