Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Östra Göteborg, Kortedala Centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Östra Göteborg, Kortedala Centrum 1361 24,7% 32,5% 20,5% 22,3% 6,0% 46,7% 53,3% 0,4% 4,1%
Summa 1361 24,7% 32,5% 20,5% 22,3% 6,0% 46,7% 53,3% 0,4% 4,1%

http://www.val.se