Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Östra Göteborg, Kortedala, Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Östra Göteborg, Kortedala, Södra 1277 22,6% 37,9% 22,2% 17,3% 7,4% 46,8% 53,2% 0,5% 2,3%
Summa 1277 22,6% 37,9% 22,2% 17,3% 7,4% 46,8% 53,2% 0,5% 2,3%

http://www.val.se