Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Östra Göteborg, Kortedala, Västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Östra Göteborg, Kortedala, Västra 1381 23,0% 26,7% 21,2% 29,1% 5,7% 46,9% 53,1% 0,9% 1,7%
Summa 1381 23,0% 26,7% 21,2% 29,1% 5,7% 46,9% 53,1% 0,9% 1,7%

http://www.val.se