Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Östra Göteborg, Kortedala, Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Östra Göteborg, Kortedala, Östra 1487 26,7% 33,0% 18,8% 21,6% 5,7% 50,8% 49,2% 0,8% 4,0%
Summa 1487 26,7% 33,0% 18,8% 21,6% 5,7% 50,8% 49,2% 0,8% 4,0%

http://www.val.se