Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Östra Göteborg, Adventsparken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Östra Göteborg, Adventsparken 1409 22,6% 27,9% 21,6% 27,8% 5,8% 45,4% 54,6% 1,1% 3,1%
Summa 1409 22,6% 27,9% 21,6% 27,8% 5,8% 45,4% 54,6% 1,1% 3,1%

http://www.val.se