Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Östra Göteborg, Månadsgatorna m fl

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Östra Göteborg, Månadsgatorna m fl 1462 26,2% 35,4% 21,9% 16,6% 7,6% 49,3% 50,7% 1,2% 4,4%
Summa 1462 26,2% 35,4% 21,9% 16,6% 7,6% 49,3% 50,7% 1,2% 4,4%

http://www.val.se