Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Östra Göteborg, Bergsjön, Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Östra Göteborg, Bergsjön, Norra 1037 33,8% 30,6% 19,0% 16,7% 7,8% 50,0% 50,0% 1,4% 3,9%
Summa 1037 33,8% 30,6% 19,0% 16,7% 7,8% 50,0% 50,0% 1,4% 3,9%

http://www.val.se