Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Östra Göteborg, Gärdsmosse

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Östra Göteborg, Gärdsmosse 1169 28,3% 34,8% 19,2% 17,6% 8,6% 48,8% 51,2% 1,0% 6,2%
Summa 1169 28,3% 34,8% 19,2% 17,6% 8,6% 48,8% 51,2% 1,0% 6,2%

http://www.val.se