Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Östra Göteborg, Gärdsås

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Östra Göteborg, Gärdsås 982 20,9% 28,8% 28,1% 22,2% 7,7% 49,5% 50,5% 0,6% 4,3%
Summa 982 20,9% 28,8% 28,1% 22,2% 7,7% 49,5% 50,5% 0,6% 4,3%

http://www.val.se