Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Östra Göteborg, Bergsjön, Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Östra Göteborg, Bergsjön, Södra 1369 24,2% 40,3% 22,0% 13,5% 12,1% 50,8% 49,2% 0,9% 8,5%
Summa 1369 24,2% 40,3% 22,0% 13,5% 12,1% 50,8% 49,2% 0,9% 8,5%

http://www.val.se