Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Östra Göteborg, Bergsjön, Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Östra Göteborg, Bergsjön, Östra 1293 26,7% 41,7% 21,3% 10,4% 15,2% 45,9% 54,1% 1,3% 10,1%
Summa 1293 26,7% 41,7% 21,3% 10,4% 15,2% 45,9% 54,1% 1,3% 10,1%

http://www.val.se