Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Östra Göteborg, Komettorget

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Östra Göteborg, Komettorget 1367 29,2% 29,4% 21,9% 19,5% 11,6% 57,0% 43,0% 1,2% 6,5%
Summa 1367 29,2% 29,4% 21,9% 19,5% 11,6% 57,0% 43,0% 1,2% 6,5%

http://www.val.se