Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Östra Göteborg, Rymdtorget

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Östra Göteborg, Rymdtorget 827 23,1% 40,9% 21,9% 14,1% 9,2% 53,1% 46,9% 1,1% 7,5%
Summa 827 23,1% 40,9% 21,9% 14,1% 9,2% 53,1% 46,9% 1,1% 7,5%

http://www.val.se