Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Lundby, Bjurslätt

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Lundby, Bjurslätt 1686 25,0% 38,7% 20,6% 15,6% 10,3% 47,4% 52,6% 1,2% 4,2%
Summa 1686 25,0% 38,7% 20,6% 15,6% 10,3% 47,4% 52,6% 1,2% 4,2%

http://www.val.se