Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Lundby, Flunsås

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Lundby, Flunsås 1460 34,5% 34,0% 15,9% 15,7% 6,4% 51,0% 49,0% 0,6% 3,4%
Summa 1460 34,5% 34,0% 15,9% 15,7% 6,4% 51,0% 49,0% 0,6% 3,4%

http://www.val.se