Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Lundby, Kvillebäcken, Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Lundby, Kvillebäcken, Södra 1420 38,9% 39,9% 13,0% 8,2% 5,9% 49,8% 50,2% 0,4% 3,2%
Summa 1420 38,9% 39,9% 13,0% 8,2% 5,9% 49,8% 50,2% 0,4% 3,2%

http://www.val.se