Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Lundby, Wieselgrensplatsen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Lundby, Wieselgrensplatsen 1177 29,8% 33,8% 17,8% 18,6% 6,9% 47,2% 52,8% 0,6% 4,0%
Summa 1177 29,8% 33,8% 17,8% 18,6% 6,9% 47,2% 52,8% 0,6% 4,0%

http://www.val.se