Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Lundby, Hilldedal

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Lundby, Hilldedal 1279 21,3% 42,7% 19,8% 16,2% 7,8% 50,4% 49,6% 0,9% 1,9%
Summa 1279 21,3% 42,7% 19,8% 16,2% 7,8% 50,4% 49,6% 0,9% 1,9%

http://www.val.se