Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Lundby, Tolered, Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Lundby, Tolered, Norra 1168 19,3% 35,2% 25,9% 19,7% 12,2% 49,5% 50,5% 1,5% 2,5%
Summa 1168 19,3% 35,2% 25,9% 19,7% 12,2% 49,5% 50,5% 1,5% 2,5%

http://www.val.se