Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Lundby, Tolered, Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Lundby, Tolered, Södra 1125 15,9% 42,0% 24,5% 17,5% 9,2% 50,0% 50,0% 0,7% 2,8%
Summa 1125 15,9% 42,0% 24,5% 17,5% 9,2% 50,0% 50,0% 0,7% 2,8%

http://www.val.se