Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Norra Hisingen, Glöstorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Norra Hisingen, Glöstorp 1227 23,1% 27,5% 15,1% 34,3% 6,5% 49,6% 50,4% 1,5% 1,6%
Summa 1227 23,1% 27,5% 15,1% 34,3% 6,5% 49,6% 50,4% 1,5% 1,6%

http://www.val.se