Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Norra Hisingen, Säve

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Norra Hisingen, Säve 1665 16,8% 34,4% 28,1% 20,8% 8,8% 52,6% 47,4% 0,7% 3,5%
Summa 1665 16,8% 34,4% 28,1% 20,8% 8,8% 52,6% 47,4% 0,7% 3,5%

http://www.val.se